Röviden ….

Ez az oldal a könyvkiadás adózási és gazdasági fogalmait mutatja be. Részletesebb kifejtések a hivatkozásokon keresztül érhetők el.

Könyvvel összefüggő tevékenységi kód : 5811 – Könyvkiadás (TEÁOR-08, TESZOR); Könyv vámtarifaszáma: 4901

Ebbe a szakágazatba tartozik a könyvkiadás, nyomtatott és elektronikus (pl. CD, elektronikus megjelenítők) vagy hang formában, vagy az interneten.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a könyv, brosúra, prospektus és hasonló nyomtatott termék kiadása, beleértve a szótárat és az enciklopédiát is
– az atlasz, térkép és grafikai mű kiadása
– a hangoskönyvek kiadása
– az enciklopédia stb. kiadása CD-ROM-on

2. Könyv Áfá-ja: 5% , a hangoskönyvvé is, e-könyvek letöltése 27%

Az Áfa tv. 3.sz. mellékletének 15. pontja az 5%-os termékek közé csak a 4901 VTSZ. csoportból a könyvet, ill. a 4903 besorolású termékeket sorolja. De itt van még a 18. pont ugyanezen mellékletben:

18. A 15. és 17. pontban meghatározott termékek bármely más fizikai adathordozón reprodukált formája

3. Árkalkuláció:

Nyomdaköltség +
Jogdíjak (szerzői, fordítói, kép) +
Beírás, Szerkesztés, lektorálás, tipográfia +
Kiadó rezsi és haszonterv= Együtt a kiadói nettó árbevétel
+ Kereskedelmi árrés, árengemény= Együtt nettó eladási ár
+5 % Áfa=Bruttó eladási ár, forgalmi érték

4. Árrés (árrésszázalék, árréstömeg)

A kiadó és könyvkereskedők közti szerződésekben elterjedt számítási módszer, aminek alapját képezi, hogy a kiadó határozhatja meg a könyv bruttó eladási árát. A felek az árrésszázalékban állapodnak meg.

 • eladási ár x árrésszázalék = kereskedőnél maradó bevételrész
 • eladási ár x (1 – árrésszázalék)= a kiadó várható árbevétele
 • árréstömeg = eladott áruk forgalmi értéke x árrésszázalék

5. Szerzői jog

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a szerzői jogi védelem az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat, ún. műveket illeti elsősorban (pl. szépirodalmi művek, zeneművek, filmalkotások, festés, szobrászat útján létrejött alkotások), de védelmet biztosít olyan műtípusok esetében is, mint a szoftverek, illetve az adatbázisok. A szerzőt (örököseit) személyéhez kapcsolódó és vagyoni jogok illetik meg.

5.1. A személyhez fűződő jogok az alábbiak:

 • a) a mű nyilvánosságra hozatalának joga
 • b) a szerző névfeltüntetési joga
 • c) a mű egységének védelme.

5.2. Vagyoni jogok -ellenértékesek

 • a) a többszörözés (Szjt. 18-19. §),
 • b) a terjesztés (Szjt. 23. §),
 • c) a nyilvános előadás (Szjt. 24-25. §),
 • d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (Szjt. 26-27. §),
 • e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (Szjt. 28. §),
 • f) az átdolgozás (Szjt. 29. §),
 • g) a kiállítás (Szjt. 69. §).

5.3. Védelmi idő

A szerzői művet a szerzői jog csak meghatározott ideig védi, ez azt jelenti, hogy az alkotás a szerző életében és halálát követő hetven éven át részesül védelemben, ez a védelmi idő. 

6. Felhasználási szerződés

A szerzők és a könyvkiadók között kötendő szerződéstípus, amely a szerzői jogi törvény előírásai alapján készül.

7. Szerzői díjazás

A jogdíj lehet: Fix összegű egyszeri jogdíj, eladástól és ártól függő ismétlődő időszakok szerinti százalékos royalty, minimum garantált előre fizetendő royalty rész

8. Jogdíj személyi jövedelem adózása

A jogdíj – ha magánszemély kapja – személyi jövedelem adó alá tartozik. Kulcsa 15%

9. Vagyoni érték átadás utáni adó a kifizetőnél

A személyes közreműködéssel már nem járó alkotások felhasználási jogának átadása nem jár társadalom biztosítási járulék fizetési kötelezettséggel a magánszemélynél (az alkotónál, vagy örökösénél), de nyugdíj és egészségbiztosítási szolgáltatásra sem jogosít. A kifizető azonban köteles a szociális hozzájárulási adó (13 %) megfizetésére.

10. Jogdíj és társadalombiztosítás

A személyes közreműködéssel létrehozott művek esetében a munkavégzésre jutó jogdíjrész társadalombiztosítási járulékfizetésre kötelezett, amit a kifizető von le a személyi jövedelemadó mellett. A járulék 18,5%. Csak akkor kell járulékot vonni, ha a munkavégzés 1 napjára jutó személyes közreműködési díjrész meghaladja a minimálbér 30%-nak 1 napra jutó részét. A kifizető itt is megfizeti a szociális hozzájárulási adót.

11. Saját előállítású könyv értékesítése (szerzői értékesítés)

A személyi jövedelemadó és általános forgalmi adó törvények előírásait egyaránt be kell tartani az jövedelemadózás és számlázás vonatkozásában.

12. Értékesítési jutalék adózása

Az értékesítési jutalék a magánszemély önálló jövedelmébe tartozik, és mint ilyen jövedelemadó és járulékköteles, a Megbízó pedig szocilális hozzájárulást fizet.

13. e-könyv, mint letöltés

A forgalmazó szolgáltatást nyújt. A letöltés lehet ingyenes, vagy fizetős. A saját célra történő felhasználás engedélyezett. Üzleti célú felhasználás, továbbértékesítésből származó jövedelem adózik, számlaköteles, és nem sértheti a szerzők jogait.

Add tovább...