A hazai könyvkiadás – ábrákban

Az országok fejlettsége és olvasási kultúrája szoros kapcsolatban áll egymással. Minél magasabb az egy főre eső nemzeti jövedelem, vagy az újabban a fejlettség mérésére használt Human Development Index (HDI) annál nagyobb a könyvforgalom.

A fejlettségi index az iskolázottságot és egyéb életszínvonalbeli  mutatókat is figyelembe vesz, maximális értéke 1,00.

A magyar könyvkiadást 2017-évben    26.915 ezer példányban megjelent 12.287 cím jellemzi. Ez megjelenésenként átlagosan  2.190 példánynak felel meg. Ebből a tankönyvek címszáma 1.568 cím, példányszáma 9.244 ezer példány volt. Tankönyvek nélkül a címszám közel száz  címmel csökkent, a kiadott könyvek példányszáma 1.278 ezer példánnyal csökkent.

Az ipari termékek (termékcsoportok) fejlődésének szokásos ábrázolása a hosszútávú termékcsoport életgörbe. A könyvek, bár egyedi termékek, az évenként megjelent összes példányszámokat figyelve hasonló viselkedést mutatnak. A hosszú távú görbe csúcspontja a rendszerváltás időszakára esik.

Rövidebb, 2006 évtől tartó időszakban vizsgálva a forgalom alakulását, az adatok nominális és reál értéken ( az infláció kiszűrése után) 2008 után egészen 2013-ig esést mutatnak, követve a megjelent művek összes példányszámának csökkenését. A 2013 – 2015 években kismértékű emelkedés, majd stagnálás jellemzi a könyvforgalmat. 2017-ben a folyamat csökkenésbe fordult.

A forgalom megoszlása a könyvszakma ágazatai között:

A digitális könyvek (egyéb kategória)  részesedése 2017-ben  megközelítette a 2%-t.  A szépirodalom és fikciós művek forgalmi részesedése  26,4%, az ismeretterjesztő könyvek 29,5% részesedést mutatnak,  a gyermek és ifjúsági művek forgalmi aránya 29,7%.  Végül a tudományos és szakkönyvek részesedése 12,6 %. Az ismeretterjesztő művek, szépirodalom, valamint a gyermek és ifjúsági művek forgalmának növekedése 2015-höz képest 4%-t meghaladta, ágazatonként. A tízéves összehasonlításból látszik, hogy a tudományos és szakkönyvek valamint kisebb mértékben az ismeretterjesztő könyvek forgalmi visszaesését az a gyermek és ifjúsági könyvek forgalmának növekedése pótolta.

Add tovább...