A hazai könyvkiadás – ábrákban

Az országok fejlettsége és olvasási kultúrája szoros kapcsolatban áll egymással. Minél magasabb az egy főre eső nemzeti jövedelem, vagy az újabban a fejlettség mérésére használt Human Development Index (HDI) annál nagyobb a könyvforgalom.

A fejlettségi index az iskolázottságot és egyéb életszínvonalbeli  mutatókat is figyelembe vesz, maximális értéke 1,00.

A magyar könyvkiadást 2018-évben 31,1    millió példányban megjelent  13.128 cím jellemzi. Ez megjelenésenként átlagosan 2.368  példánynak felel meg. Ebből a tankönyvek címszáma 1.733 cím, példányszáma  10,4 millió példány volt. Tankönyvek nélkül a címszám közel 800  címmel bővült, a kiadott könyvek példányszáma közel 3 millió példánnyal bővült.

Az ipari termékek (termékcsoportok) fejlődésének szokásos ábrázolása a hosszútávú termékcsoport életgörbe. A könyvek, bár egyedi termékek, az évenként megjelent összes példányszámokat figyelve hasonló viselkedést mutatnak. A hosszú távú görbe csúcspontja a rendszerváltás időszakára esik. Az 1990-től a megjelő példányszámok csökkenést mutatnak, majd stabilizálódnak évi 30 millió példány szintjén.

Könyvek életgörbéje

Rövidebb, 2006 évtől tartó időszakban vizsgálva a forgalom alakulását, az adatok nominális és reál értéken ( az infláció kiszűrése után) 2008 után egészen 2013-ig esést mutatnak, követve a megjelent művek összes példányszámának csökkenését. A 2013 – 2015 években kismértékű emelkedés, majd stagnálás jellemzi a könyvforgalmat. 2017-ben a folyamat csökkenésbe fordult. 2018 évet tankönyvek nélkül két százalékos nominális forgalom növekedés jellemzi, ami reálértéken inkább csökkenést, vagy stagnálást jelent. 2018-ban a MKKE statisztikája szerint a tankönyvek nélküli értékesítési összforgalom 48.879 millió forint volt, a teljes összforgalom 54.105 millió forint. A forgalom megoszlása a könyvszakma ágazatai között:

A meghatározó ágazatok hosszabb távon is a szépirodalom, fiction művek , a gyermek és ifjusági irodalom, továbbá a tág értelemben vett ismeretterjesztő művek értékesítése. A 2018. évi adatok:

  • szépirodalom értékesitési forgalom: 14.655 mFt, növekedés 16% 2017. évhez,
  • gyermek és ifjusági irodalom forgalma: 14.765 mFt, 3% növekedéssel,
  • Ismeretterjesztő művek értékesítése: 12.640 Mft, 10% csökkenéssel.

A digitális könyvek (egyéb kategória) tankönyvek nélküli forgalmi  részesedése 2018-ban 2,2%.  A szépirodalom és fikciós művek forgalmi részesedése 30 %, az ismeretterjesztő könyvek 26% részesedést mutatnak,  a gyermek és ifjúsági művek forgalmi aránya 30%.  Végül a tudományos és szakkönyvek részesedése 12 %.  Az ismeretterjesztő művek, szépirodalom, valamint a gyermek és ifjúsági művek forgalmának növekedése 2015-höz képest 4%-t meghaladta, ágazatonként. A tízéves összehasonlításból látszik, hogy a tudományos és szakkönyvek valamint kisebb mértékben az ismeretterjesztő könyvek forgalmi visszaesését az a gyermek és ifjúsági könyvek forgalmának növekedése pótolta.

Add tovább...