A Felhasználási szerződés és az EKHO

Add tovább...

Az Egyszerűsített Közteherviselési HOzzájárulásról szóló törvény szerint egyes munkakörökben végzett munka díja, akár munkaviszonyban, akár megbízási szerződés alapján történik adóztatható a kevesebb járuléklevonást tartalmazó EKHO tv. szerint, ha a munkavégző személy ezt választotta. (műfordítás, cikkírás stb. – a törvény a munkaköröket tételesen felsorolja.)

A  jogdíjak kifizetésére a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott speciális tartalmú un. Felhasználási Szerződést alkalmazunk. A vállalkozási és megbízási szerződéseket pedig az új PTK 6. fejezete tartalmazza.

Ezért fontos, hogy az EKHO tv. 2§ c. pontja kimondja, hogy ebben a törvényben a megbízási szerződésekhez tartozóan kezelendők a Felhasználási szerződések is!

Amennyiben a Felhasználási szerződésben személyes munkavégzés  díjazásra kerül sor, és a szerző kéri az EKHO alkalmazását, a kifizetőnek e törvény szerint kell a járulékokat levonnia. Megjegyezzük, hogy a vagyoni jog átadás díja ugyanakkor járulékmentes, ott tehát nem alkalmazható az EKHO, akkor sem, ha a szerző egyébként EKHO alá van bejelentkezve. E rész után viszont a kifizetőnek 27% EHO-t kell bevallania.

Add tovább...

Szerző: Dr. Bódis Béla

Könyvkiadással foglalkozó gazdasági szakember, adószakértő és könyvvizsgáló